Saturday, April 3, 2010

Lumina din Lumina

E vremea în care aşteptăm Lumina, e vremea în care Lumina s-a stins pentru a se reaprinde în noi cu o şi mai adâncă tărie, e vremea înnoirii...lângă noi şi mai ales în noi. Omul este bun, omul este frumos, omul este cuvântul din trup de Cuvânt. Sărbătoare cu linişte sufletească pentru fiecare dintre noi, oamenii. Lumina lină să ne cuprindă sufletele în chip de braţe cereşti, speranţa să crească în suflete precum iarba cea verde creşte primăvara, florile primăverii să le adunăm în suflet întru bucurie cerească şi să aveţi sărbători cu bine cu toţi cei dragi lângă suflete, întru Lumina cea din Lumină! Paşte cu binecuvântare cerească!Cu bucuria Luminii, Mirela

surse foto:
Microsoft Clip Organizer
Deviantart

2 comments:

Sorin M. said...

... Este noapte încă... cerul e senin şi plin de stele,
Petru, undeva, mai plânge amărât, cu lacrimi grele,
la mormânt glumesc soldaţii,
luna scapătă spre mare,

Dar deodată-un fulger cade,
flăcări tot văzduhul pare
şi,-mbrăcat în foc şi raze,
un arhanghel se coboară,
sar peceţile-ntr-o parte,
piatra-n altă parte zboară,
ca trăzniţi cad păzitorii, tremurând pierduţi de frică,
– CU IISUS BIRUITORUL VIAŢA NOUĂ SE RIDICĂ!

E mormântul GOL, căci Domnul înviat-a cu mărire,
NE-A SCHIMBAT ÎNTUNECIMEA PE VECIE-N STRĂLUCIRE,
A-nviat Mântuitorul, pus alăturea cu furii,
s-a-mplinit în clipa asta Taina scriselor Scripturii.

Fost-a judecat de lume,
Cruce grea I-au dat să poarte,
cuie I-au bătut în palme,
răsplătitu-L-au cu moarte,
pus-au lespede deasupra, pusu-I-au peceţi în cale,
ÎNSĂ N-AU PUTUT S-OPREASCĂ SLAVA ÎNVIERII SALE!

CÂŢI nu s-au luptat de-atuncea
să-L îngroape sub vreo glie
şi peceţile să-I pună iar deasupra, pe vecie!
– Însă CHIAR DE-A FOST pe Cruce
şi-apoi pus sub piatră rece,
chiar de-au început călăii plini de fală a-şi petrece,
– CÂND EI NICI GÂNDEAU,
ATUNCEA au rămas cu toţi de-ocară:
DE SUB LESPEZI RĂSTIGNITUL TOTDEAUNA IESE-AFARĂ!

Au fost mulţi şi fi-vor încă cei ce să-L omoare cată,
dar, închis să-L ţină, NIMENI n-o să poată NICIODATĂ,
că nu-i om
şi nici putere să-L îngroape PE VECIE,
El, IISUS BIRUITORUL,
BIRUIE MEREU ŞI-NVIE!

autor Traian Dorz

Fie ca lumina Învierii să ne aducă în suflet bucuria mântuirii!

CIMPOACA LAURENTIU said...

superbe imagini